Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Ide a világot, de rögtön!

5 338

Ballagás a Forray Máté Általános Iskolában

Ma délelőtt elballagtak a szegvári Forray Máté Általános Iskola végzős diákjai. A koronavírus járvány okozta vészhelyzet miatt egy szerényebb ballagási ünnepséget tartottak, egy családból maximum 2 fő felnőtt vehetett részt. A nyolcadikos diákok ezúttal nem „ballagták” végig az osztálytermeket, de helyette nagyon szép és megható ünnepség volt a tölgyfa árnyékában.

Az iskolájuktól búcsúzó diákokat Vighné Németh Ildikó intézményvezető és Szabó Tibor György polgármester köszöntötte. A ballagó diákok egy szál virággal köszönték meg szüleiknek mindazt, amit értük tettek.

A hetedikesek búcsúzása után megtörtént az iskola zászlójának átadása-átvétele is. 50 évvel ezelőtt vette át diplomáját Orvosné Jaksa Mária, az iskola nyugdíjas pedagógusa – Szabó Tibor György polgármester köszöntötte Őt ebből az alkalomból, majd átadta részére az aranydiplomát.

Emléklapot és könyvjutalmat vehettek át a tanulmányukban és a diáksportban kiemelkedő eredményt elért tanulók. Tóthné Nóbik Mariann osztályfőnök minden tanítványától egyesével elköszönt.

A ballagó diákok:

Bacsa Attila, Bánfi Ádám, Baráth Dorina, Bleier Bence István, Bozó Lili, Csurgó Máté, Dudás Beáta Bianka, Farkas Nikolett, Fodor Adrián, Fokk Inez, Hamed Ádám, Héja Gábor Máté, Hevesi Árpád Gáspár, Horváth János, Jószai Péter, Labádi László, Nadicsán Dorottya, Pap Marcell, Süli Lotti, Szabics Ákos, Szebenyi Dávid, Sztojka Milán, Szűcs Fanni Amina, Takács Sára Hedvig és Tamás Péter.

A ballagás napján készült osztálykép

Szabó Tibor György polgármester köszöntője

Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlévőt!
A ballagás mindig egy komoly fejezet lezárását és egy új kezdetét jelenti a fiatalok életében.
Egy ilyen eseményen a szülőknek összeszorul egy kicsit a szíve, hiszen az elegáns ruhába bújt szemük fénye, aki most utoljára végig járja az osztálytársaival az iskola épületét, nemrég még karon ülő kisgyermek volt. Búcsút mond egymásnak az osztály, véget ér egy csodás utazás – és reméljük, egy még csodásabb következik.
Kedves Nyocadikosok!
Az ember életében teljesen természetesen, előre meghatározott, olykor már megszokott időben és módon érkeznek el kiemelkedő események, amelyek életének jelentős, felejthetetlen állomásai. Egy ilyen ünnepi alkalomnak a részesei vagyunk most is. Ma nem csupán egymástól, tanáraitoktól, az itt maradó diáktársaitoktól vesztek búcsút, akikkel az itt eltöltött évek alatt együtt tanultatok, dolgoztatok és szórakoztatok. Búcsúzás ez egyben eddigi életetektől, bizonyos értelemben önmagatoktól is. Visszatekintés korábbi életutatokra, számadás, leltár, előretekintés jövendőtök, céljaitok felé.
Kívánom, hogy az itt eltöltött évek, az élmények sokasága, a diákkori barátságok elegendő erőt adjanak nektek a mindennapok helytállásához. Őszintén remélem, hogy sikerül megérkezni oda, ahova álmaitok vezérelnek benneteket.
Különleges alkalom ez a mai, hiszen egy rendhagyó tanévet zártok. Nem tudtátok minden percét élvezni az utolsó, talán legizgalmasabb évnek. Márciusban még nem gondoltátok, hogy a ballagás napján találkozik legközelebb az osztály. Sok élmény elmaradt, kimaradt, amit nem lehet már bepótolni.  Ezúton is szeretném megköszönni nektek, kedves nyolcadikosok, hogy helyt álltatok ebben a járvány –okozta, emberpróbáló helyzetben. Albert Einstein találóan fogalmazott, mikor azt mondta, hogy a legjobb, ha a nagy összevisszaságban megtalálod az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát, hiszen a nehézségek közt mindig ott van a lehetőség.
Lehetőség arra például, hogy az életben vegyétek észre a jót és tudjátok megkülönböztetni a rossztól. Lehetőség arra, hogy ne tévesszétek szem elől céljaitokat! Ha elérhető célt tűztök ki magatok elé, és kitartóan küzdötök a megvalósításáért, akkor előbb-utóbb elérhetitek azt.
Találtok a tarisznyátokban egy emléklapot, mely néhány fontos tudnivalót és tanácsot tartalmaz. Fogadjátok sok szeretettel!
Ady Endre szavaival búcsúzom tőletek „Úgy élj a jelenben, hogy megbánás nélkül gondolhass a múltra”
Kedves Szülők!
A mai nap az Önök számára az örömteli büszkeség ideje. Engedjék meg, hogy a tantestület és a gyermekeik nevében is köszönetet mondjak, hogy az időnként nehéz úton mellettük álltak. Önök tudják, hogy a mai napig mennyi mindent tettek és tesznek a ballagó fiatalok boldogulásáért. Most egy olyan időszak következik, amikor a küzdelmeket egyre önállóbban kell megvívniuk, de ne feledjék, még nagyon sokszor támogatásra szorulnak majd, melyhez Önöknek segítő kezet kell nyújtaniuk!
Köszönöm, hogy mindvégig támogatták gyermekük munkáját!
Támogassák továbbra is, hiszen ezek után is szükség lesz az Önök tapasztalataira, tanácsaira. Segítsék hittel, jó szóval, gondoskodással! A további feladatokhoz jó egészséget, sok erőt kívánok mindannyiuknak!
Kedves Pedagógusok, kedves Osztályfőnök!
Köszönöm a ballagók nevében, hogy ebben a nehéz helyzetben mindig volt kihez fordulniuk problémáikkal, gondjaikkal, és mindig volt, aki a kérdésekre megadta a választ. Bízom benne, hogy mindezt viszonozni fogják a gyerekek, méghozzá úgy, hogy jól fognak teljesíteni a középiskolában!
Kedves Ünneplők!
Több szempontból sem hagyományos ünnepség ez a mai.
Szeretettel és tisztelettel köszöntök még egy kedves vendéget. Egy olyan vendéget, aki 50 évvel ezelőtt kapta meg tanári diplomáját, most pedig jogosulttá lett egy új diploma megszerzésére, melyet Aranydiplomának nevezünk.
A kerek évfordulók mindig elgondolkodtatóak, az ötven nem véletlenül érdemelte ki az arany jelzőt.
Orvosné Jaksa Mária tanárnőnek szeretnék szívből és elismeréssel gratulálni. Bízom benne, hogy a hosszú évek munkája után örömteliek a pihenés évei, és remélem, szeretettel gondol vissza a Forrayban töltött időkre.
Gratulálok díszokleveléhez, amely nem csupán a diplomaszerzés jubileumát hivatott ünnepelni, hanem ezen felül azt a szakmai életutat, is, ami az oklevél mögött van. További jó egészséget, tartalmas, boldog éveket kívánok!

A ballagó diákok tablója

Orvosné Jaksa Mária életútja

Orvosné Jaksa Mária tanárnő 1980. augusztus 16-ától tagja iskolánk tantestületének. Mindszenti Dózsa telepi intézményből került ide áthelyezéssel, mert férje, Orvos Jenő itt dolgozott napközisként.
Marika néni pályáját a Mindszent Felsőludasi tanyai iskolában letöltött 3 évvel kezdte, 7 évig pedig az anyaiskolában folytatta.
’79-ben itt vettek telket, és ’80-ban a házuk is felépült.
Marika néni saját bevallása szerint, rögtön megtalálta itt a helyét, a kedves kartársakkal a hangot; a három ötödik osztályban magyart és oroszt tanított, saját osztálya is volt; olyan tanulókkal, mint Polyák Zsuzsa, Nánási Attila és Tóth Edit.
A sors azonban közbeszólt, ikergyermekei megszületése után 2 évig velük volt elfoglalva. Visszatérve egy ideig nem vállalt osztályfőnökséget, hisz a 4 gyermeke nevelése mindkét szülő energiáját maximálisan igénybe vette.
Sajnos Jenő bácsi 1990-ben meghalt; a megözvegyült fiatalasszony, Marika néni már előtte és utána is vezette a Farkas Judit, Kanalas Robi, Nagy Gabi-féle osztályt; a sok munka, törődés a gyerekekkel, átsegítette a mély gyászon.
Kartársai és az igazgatók is bíztak benne, ’90 telén megválasztották szakszervezeti titkárnak, és 15 évig képviselte tantestületét magasabb fórumokon, küzdött jogainkért, szervezte ünnepeinket.
Szencziné Piroska, aki korábban egy asztalnál ült vele, jobban belelátott munkájába, mint azt az igazgatói irodából lehetett; és mikor igazgató lett, a tantestület akaratából, egyik első tevékenysége volt, hogy miniszteri dicséretre terjesztette fel őt, amit meg is kapott a következő tanévnyitón, Andrásfalvy Bertalan művelődési miniszter úr aláírásával.
Ez azonban nem tette elbizakodottá, továbbra is végezte a rábízott feladatokat; oktatta-nevelte iskolánk tanulóit, kirándult velük, színdarabokat tanított be nekik, versenyekre vitte őket.
Az orosz nyelv megszűnte után csak magyart tanított teljes alázattal nyelvünk és irodalmunk iránt. Legnagyobb sikere, mikor Szász Ági és Purgel Vali egyszerre nyerték meg a területi döntőt.
Az iskola boldoggá tette, mikor volt tanítványai jöttek vissza hozzá hospitálni és gyakorló tanítani, mindent megosztott velük, amit lehetett. Szívesen vállalt minden olyan módszertani újítást, ami a tanulók érdekeit szolgálta; például a Zsolnay-módszer bevezetését második osztályban; és a képesség szerinti csoportbontás bölcsőjénél is ott volt; tanulmányokkal igazolva azok hatékonyságát.
Az iskola 2001-ben Forray Máté nevét kapta meg, ez után alapítottak meg a tanároknak szóló Forray-díjat, melyet elsőként Marika néni kapott meg szeretett kartársaitól.
Nyugdíjba vonulásakor, 2005-ben nehezen vált el az iskolától, a kollégáktól, a vezetőtől, hisz 25 év kötötte ide. Szerették és ő is szeretett mindenkit.
A sors tréfája, hogy a 3-ból két menye tanítványi közül került ki, egyiknek osztályfőnöke volt.
Itt tanult minden gyermeke, olyan alapokat kapva, hogy mindenütt, mindenkor megállták helyüket az életben.
Az eltelt 50 évben a 38 szolgálati év után belefér a 15 év nyugdíjas idő is, melyet gyermekei, unokái, barátai körében és lelkes kertészként, környezetvédőként a falu életének aktív részvevőjeként él meg.

Szegvár Online élő videófelvétel

Ballagás a Forray Máté Általános Iskolában – 2020. június 13.
Ezt a posztot ide kattintva megtalálod a „Szegvári képek, szegvári emlékek” Facebook csoportban is.

Fotóalbum

170 photos
2020.06.13. 000 Forray Máté Általános Iskola 8.a osztálykép 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2020.06.13. 000 Forray Máté Általános Iskola 8.a osztálykép 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2020.06.13. 000 Forray Máté Általános Iskola tabló 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg.jpg
2020.06.13. 000 Forray Máté Általános Iskola tabló 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg.jpg
2020.06.13. 001 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7369q.jpg
2020.06.13. 001 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7369q.jpg
2020.06.13. 002 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7370q.jpg
2020.06.13. 002 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7370q.jpg
2020.06.13. 003 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7371q.jpg
2020.06.13. 003 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7371q.jpg
2020.06.13. 004 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7372q.jpg
2020.06.13. 004 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7372q.jpg
2020.06.13. 005 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7373q.jpg
2020.06.13. 005 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7373q.jpg
2020.06.13. 006 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7374q.jpg
2020.06.13. 006 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7374q.jpg
2020.06.13. 007 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7375q.jpg
2020.06.13. 007 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7375q.jpg
2020.06.13. 008 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7376q.jpg
2020.06.13. 008 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7376q.jpg
2020.06.13. 009 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7377q.jpg
2020.06.13. 009 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7377q.jpg
2020.06.13. 010 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7378q.jpg
2020.06.13. 010 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7378q.jpg
2020.06.13. 011 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7379q.jpg
2020.06.13. 011 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7379q.jpg
2020.06.13. 012 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7380q.jpg
2020.06.13. 012 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7380q.jpg
2020.06.13. 013 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7382q.jpg
2020.06.13. 013 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7382q.jpg
2020.06.13. 014 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7383q.jpg
2020.06.13. 014 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7383q.jpg
2020.06.13. 015 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7384q.jpg
2020.06.13. 015 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7384q.jpg
2020.06.13. 016 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7385q.jpg
2020.06.13. 016 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7385q.jpg
2020.06.13. 017 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7386q.jpg
2020.06.13. 017 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7386q.jpg
2020.06.13. 018 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7387q.jpg
2020.06.13. 018 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7387q.jpg
2020.06.13. 019 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7388q.jpg
2020.06.13. 019 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7388q.jpg
2020.06.13. 020 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7390q.jpg
2020.06.13. 020 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7390q.jpg
2020.06.13. 021 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7391q.jpg
2020.06.13. 021 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7391q.jpg
2020.06.13. 022 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7392q.jpg
2020.06.13. 022 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7392q.jpg
2020.06.13. 023 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7393q.jpg
2020.06.13. 023 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7393q.jpg
2020.06.13. 024 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7394q.jpg
2020.06.13. 024 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7394q.jpg
2020.06.13. 025 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7395q.jpg
2020.06.13. 025 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7395q.jpg
2020.06.13. 026 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7396q.jpg
2020.06.13. 026 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7396q.jpg
2020.06.13. 027 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7397q.jpg
2020.06.13. 027 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7397q.jpg
2020.06.13. 028 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7398q.jpg
2020.06.13. 028 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7398q.jpg
2020.06.13. 029 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7399q.jpg
2020.06.13. 029 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7399q.jpg
2020.06.13. 030 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7400q.jpg
2020.06.13. 030 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7400q.jpg
2020.06.13. 031 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7401q.jpg
2020.06.13. 031 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7401q.jpg
2020.06.13. 032 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7403q.jpg
2020.06.13. 032 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7403q.jpg
2020.06.13. 033 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7404q.jpg
2020.06.13. 033 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7404q.jpg
2020.06.13. 034 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7405q.jpg
2020.06.13. 034 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7405q.jpg
2020.06.13. 035 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7406q.jpg
2020.06.13. 035 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7406q.jpg
2020.06.13. 036 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7407q.jpg
2020.06.13. 036 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7407q.jpg
2020.06.13. 037 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7408q.jpg
2020.06.13. 037 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7408q.jpg
2020.06.13. 038 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7409q.jpg
2020.06.13. 038 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7409q.jpg
2020.06.13. 039 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7410q.jpg
2020.06.13. 039 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7410q.jpg
2020.06.13. 040 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7411q.jpg
2020.06.13. 040 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7411q.jpg
2020.06.13. 041 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7412q.jpg
2020.06.13. 041 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7412q.jpg
2020.06.13. 042 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7413q.jpg
2020.06.13. 042 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7413q.jpg
2020.06.13. 043 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7414q.jpg
2020.06.13. 043 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7414q.jpg
2020.06.13. 044 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7415q.jpg
2020.06.13. 044 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7415q.jpg
2020.06.13. 045 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7416q.jpg
2020.06.13. 045 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7416q.jpg
2020.06.13. 046 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7418q.jpg
2020.06.13. 046 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7418q.jpg
2020.06.13. 047 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7419q.jpg
2020.06.13. 047 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7419q.jpg
2020.06.13. 048 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7420q.jpg
2020.06.13. 048 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7420q.jpg
2020.06.13. 049 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7421q.jpg
2020.06.13. 049 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7421q.jpg
2020.06.13. 050 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7422q.jpg
2020.06.13. 050 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7422q.jpg
2020.06.13. 051 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7423q.jpg
2020.06.13. 051 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7423q.jpg
2020.06.13. 052 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7426q.jpg
2020.06.13. 052 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7426q.jpg
2020.06.13. 053 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7427q.jpg
2020.06.13. 053 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7427q.jpg
2020.06.13. 054 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7428q.jpg
2020.06.13. 054 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7428q.jpg
2020.06.13. 055 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7429q.jpg
2020.06.13. 055 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7429q.jpg
2020.06.13. 056 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7430q.jpg
2020.06.13. 056 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7430q.jpg
2020.06.13. 057 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7432q.jpg
2020.06.13. 057 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7432q.jpg
2020.06.13. 058 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7433q.jpg
2020.06.13. 058 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7433q.jpg
2020.06.13. 059 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7434q.jpg
2020.06.13. 059 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7434q.jpg
2020.06.13. 060 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7435q.jpg
2020.06.13. 060 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7435q.jpg
2020.06.13. 061 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7436q.jpg
2020.06.13. 061 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7436q.jpg
2020.06.13. 062 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7437q.jpg
2020.06.13. 062 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7437q.jpg
2020.06.13. 063 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7438q.jpg
2020.06.13. 063 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7438q.jpg
2020.06.13. 064 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7439q.jpg
2020.06.13. 064 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7439q.jpg
2020.06.13. 065 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7440q.jpg
2020.06.13. 065 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7440q.jpg
2020.06.13. 066 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7441q.jpg
2020.06.13. 066 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7441q.jpg
2020.06.13. 067 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7442q.jpg
2020.06.13. 067 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7442q.jpg
2020.06.13. 068 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7443q.jpg
2020.06.13. 068 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7443q.jpg
2020.06.13. 069 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7444q.jpg
2020.06.13. 069 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7444q.jpg
2020.06.13. 070 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7447q.jpg
2020.06.13. 070 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7447q.jpg
2020.06.13. 071 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7448q.jpg
2020.06.13. 071 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7448q.jpg
2020.06.13. 072 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7449q.jpg
2020.06.13. 072 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7449q.jpg
2020.06.13. 073 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7452q.jpg
2020.06.13. 073 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7452q.jpg
2020.06.13. 074 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7453q.jpg
2020.06.13. 074 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7453q.jpg
2020.06.13. 075 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7454q.jpg
2020.06.13. 075 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7454q.jpg
2020.06.13. 076 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7455q.jpg
2020.06.13. 076 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7455q.jpg
2020.06.13. 077 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7457q.jpg
2020.06.13. 077 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7457q.jpg
2020.06.13. 078 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7458q.jpg
2020.06.13. 078 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7458q.jpg
2020.06.13. 079 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7459q.jpg
2020.06.13. 079 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7459q.jpg
2020.06.13. 080 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7461q.jpg
2020.06.13. 080 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7461q.jpg
2020.06.13. 081 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7463q.jpg
2020.06.13. 081 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7463q.jpg
2020.06.13. 082 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7465q.jpg
2020.06.13. 082 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7465q.jpg
2020.06.13. 083 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7466q.jpg
2020.06.13. 083 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7466q.jpg
2020.06.13. 084 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7467q.jpg
2020.06.13. 084 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7467q.jpg
2020.06.13. 085 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7470q.jpg
2020.06.13. 085 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7470q.jpg
2020.06.13. 086 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7471q.jpg
2020.06.13. 086 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7471q.jpg
2020.06.13. 087 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7474q.jpg
2020.06.13. 087 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7474q.jpg
2020.06.13. 088 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7477q.jpg
2020.06.13. 088 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7477q.jpg
2020.06.13. 089 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7478q.jpg
2020.06.13. 089 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7478q.jpg
2020.06.13. 090 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7479qá.jpg
2020.06.13. 090 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7479qá.jpg
2020.06.13. 091 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7480q.jpg
2020.06.13. 091 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7480q.jpg
2020.06.13. 092 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7483q.jpg
2020.06.13. 092 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7483q.jpg
2020.06.13. 093 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7486q.jpg
2020.06.13. 093 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7486q.jpg
2020.06.13. 094 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7487q.jpg
2020.06.13. 094 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7487q.jpg
2020.06.13. 095 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7488q.jpg
2020.06.13. 095 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7488q.jpg
2020.06.13. 096 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7491q.jpg
2020.06.13. 096 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7491q.jpg
2020.06.13. 097 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7494q.jpg
2020.06.13. 097 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7494q.jpg
2020.06.13. 098 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7495q.jpg
2020.06.13. 098 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7495q.jpg
2020.06.13. 099 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7496q.jpg
2020.06.13. 099 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7496q.jpg
2020.06.13. 100 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7497q.jpg
2020.06.13. 100 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7497q.jpg
2020.06.13. 101 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7499q.jpg
2020.06.13. 101 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7499q.jpg
2020.06.13. 102 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7500q.jpg
2020.06.13. 102 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7500q.jpg
2020.06.13. 103 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7503q.jpg
2020.06.13. 103 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7503q.jpg
2020.06.13. 104 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7504q.jpg
2020.06.13. 104 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7504q.jpg
2020.06.13. 105 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7507q.jpg
2020.06.13. 105 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7507q.jpg
2020.06.13. 106 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7508q.jpg
2020.06.13. 106 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7508q.jpg
2020.06.13. 107 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7509q.jpg
2020.06.13. 107 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7509q.jpg
2020.06.13. 108 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7510q.jpg
2020.06.13. 108 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7510q.jpg
2020.06.13. 109 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7511q.jpg
2020.06.13. 109 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7511q.jpg
2020.06.13. 110 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7512q.jpg
2020.06.13. 110 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7512q.jpg
2020.06.13. 111 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7513q.jpg
2020.06.13. 111 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7513q.jpg
2020.06.13. 112 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7514q.jpg
2020.06.13. 112 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7514q.jpg
2020.06.13. 113 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7515q.jpg
2020.06.13. 113 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7515q.jpg
2020.06.13. 114 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7516q.jpg
2020.06.13. 114 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7516q.jpg
2020.06.13. 115 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7517q.jpg
2020.06.13. 115 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7517q.jpg
2020.06.13. 116 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7518q.jpg
2020.06.13. 116 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7518q.jpg
2020.06.13. 117 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7519q.jpg
2020.06.13. 117 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7519q.jpg
2020.06.13. 118 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7520q.jpg
2020.06.13. 118 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7520q.jpg
2020.06.13. 119 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7521q.jpg
2020.06.13. 119 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7521q.jpg
2020.06.13. 120 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7522q.jpg
2020.06.13. 120 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7522q.jpg
2020.06.13. 121 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7523q.jpg
2020.06.13. 121 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7523q.jpg
2020.06.13. 122 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7524q.jpg
2020.06.13. 122 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7524q.jpg
2020.06.13. 123 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7525q.jpg
2020.06.13. 123 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7525q.jpg
2020.06.13. 124 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7526q.jpg
2020.06.13. 124 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7526q.jpg
2020.06.13. 125 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7527q.jpg
2020.06.13. 125 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7527q.jpg
2020.06.13. 126 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7528q.jpg
2020.06.13. 126 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7528q.jpg
2020.06.13. 127 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7529q.jpg
2020.06.13. 127 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7529q.jpg
2020.06.13. 128 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7530q.jpg
2020.06.13. 128 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7530q.jpg
2020.06.13. 129 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7531q.jpg
2020.06.13. 129 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7531q.jpg
2020.06.13. 130 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7532q.jpg
2020.06.13. 130 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7532q.jpg
2020.06.13. 131 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7533q.jpg
2020.06.13. 131 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7533q.jpg
2020.06.13. 132 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7534q.jpg
2020.06.13. 132 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7534q.jpg
2020.06.13. 133 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7535q.jpg
2020.06.13. 133 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7535q.jpg
2020.06.13. 134 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7536q.jpg
2020.06.13. 134 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7536q.jpg
2020.06.13. 135 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7537q.jpg
2020.06.13. 135 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7537q.jpg
2020.06.13. 136 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7538q.jpg
2020.06.13. 136 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7538q.jpg
2020.06.13. 137 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7540q.jpg
2020.06.13. 137 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7540q.jpg
2020.06.13. 138 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7542q.jpg
2020.06.13. 138 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7542q.jpg
2020.06.13. 139 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7544q.jpg
2020.06.13. 139 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7544q.jpg
2020.06.13. 140 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7545q.jpg
2020.06.13. 140 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7545q.jpg
2020.06.13. 141 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7546q.jpg
2020.06.13. 141 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7546q.jpg
2020.06.13. 142 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7547q.jpg
2020.06.13. 142 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7547q.jpg
2020.06.13. 143 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7548q.jpg
2020.06.13. 143 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7548q.jpg
2020.06.13. 144 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7551q.jpg
2020.06.13. 144 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7551q.jpg
2020.06.13. 145 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7552q.jpg
2020.06.13. 145 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7552q.jpg
2020.06.13. 146 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7554q.jpg
2020.06.13. 146 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7554q.jpg
2020.06.13. 147 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7556q.jpg
2020.06.13. 147 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7556q.jpg
2020.06.13. 148 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7558q.jpg
2020.06.13. 148 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7558q.jpg
2020.06.13. 149 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7560q.jpg
2020.06.13. 149 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7560q.jpg
2020.06.13. 150 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7562q.jpg
2020.06.13. 150 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7562q.jpg
2020.06.13. 151 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7565q.jpg
2020.06.13. 151 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7565q.jpg
2020.06.13. 152 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7567q.jpg
2020.06.13. 152 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7567q.jpg
2020.06.13. 153 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7569q.jpg
2020.06.13. 153 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7569q.jpg
2020.06.13. 154 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7571q.jpg
2020.06.13. 154 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7571q.jpg
2020.06.13. 155 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7572q.jpg
2020.06.13. 155 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7572q.jpg
2020.06.13. 156 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7574q.jpg
2020.06.13. 156 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7574q.jpg
2020.06.13. 157 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7575q.jpg
2020.06.13. 157 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7575q.jpg
2020.06.13. 158 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7579q.jpg
2020.06.13. 158 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7579q.jpg
2020.06.13. 159 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7580q.jpg
2020.06.13. 159 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7580q.jpg
2020.06.13. 160 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7582q.jpg
2020.06.13. 160 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7582q.jpg
2020.06.13. 161 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7583q.jpg
2020.06.13. 161 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7583q.jpg
2020.06.13. 162 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7585q.jpg
2020.06.13. 162 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7585q.jpg
2020.06.13. 163 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7587q.jpg
2020.06.13. 163 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7587q.jpg
2020.06.13. 164 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7589q.jpg
2020.06.13. 164 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7589q.jpg
2020.06.13. 165 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7591q.jpg
2020.06.13. 165 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7591q.jpg
2020.06.13. 166 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7593q.jpg
2020.06.13. 166 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7593q.jpg
2020.06.13. 167 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7624q.jpg
2020.06.13. 167 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7624q.jpg
2020.06.13. 168 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7625q.jpg
2020.06.13. 168 Forray Máté Általános Iskola ballagás 2020. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© D3K_7625q.jpg

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató