Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

70 éves a szegvári Kurca-parti Óvoda

3 142

Ma délelőtt volt a Kurca-parti Óvoda alapításának 70. évfordulójára rendezett ünnepség, s ma történt meg a – nemrégiben felújított és kibővített -épület átadása és felszentelése. Az ünnepséget az óvoda kertjében tartották meg, az óvodához közeledve már messziről lehetett hallani a szentesi fúvós zenekar lenyűgöző muzsikáját.

Csurka Zoltánné intézményvezető

Csurka Zoltánné intézményvezető köszöntötte a megjelent vendégeket, köztük Szabó Tibor György polgármestert és a képviselő-testület tagjait, Dr. Polner Eörs Urat – a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés alelnökét, Dr. Szecskó Tamás jegyzőt, Andrási Elemért a szegvári Kisboldogasszony templom plébánosát, a társintézményeink vezetőit, képviselőit, Víghné Németh Ildikót, Pap Jánost és Pöszmet Zsoltot és az óvoda korábbi vezetőjét Gémes Pálnét, valamint óvodásaikat.

A mai ünnepünk nem lenne teljes az óvodásaink nélkül- szeretettel köszöntöm Őket is. Nekünk embernek van néhány értékes kincsünk, amit magunkkal hozunk, a mosolyunk, a szeretetünk, az ölelésünk, a könnyeink és a hálánk. A világ attól lesz igazán szép, hogyha megoszthatjuk ezeket az érzéseinket egymással. 
Minden gyermeket nevelő szülőnek, pedagógusnak testével, lelkével, gondolataival jelen kell lenni a mában azért, hogy megteremthessük a jövő ígéretét. Bár az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család, nekünk óvodai dolgozóknak pedig feladatunk az, hogy minden gyermek számára egyformán magas színvonalú, harmonikus és szeretetteljes nevelést biztosítsunk. A ma gyermekei Tőlünk várják és remélik önmaguk visszatükröződését, mert bennünk látják meg a saját énjük valóságát.
Őszintén mondhatom, hogy a szegvári óvodások, bölcsődések ebben a szépen felújított 70 éves épületben valódi érzésekkel, nyiladozó értelemmel, hittel és őszinte bizalommal fordulnak felénk, élik mindennapjaikat. Hogy mindez így legyen szükségünk van békességre, nyugalomra, kiszámíthatóságra és időre.

Szabó Tibor György, Szegvár polgármestere nyitotta meg az ünnepséget.

Szabó Tibor György polgármester

Emlékezni és köszöntőt mondani egy 70 éves jubileumi évfordulón nagy öröm, és egyben nehéz feladat. Az óvodáról, az óvodák világáról sokaknak sokféle véleménye van, hiszen az érintettség igen sokrétű lehet. 
A szegvári óvoda, 1950. július 10-én nyitotta meg kapuit. Azóta óriási fejlődésen, változáson ment keresztül. 1965-ben a folyosó gangos részét beüvegezték, 1975-ben lapos tetős épületet építettek az óvodához, 1989-ben új csoportszoba bővítésével az óvoda területe tovább nőtt. Későbbiekben a sikeres pályázatoknak és támogatásoknak köszönhetően fejlesztőszobával, sószobával, körbekerített kerti medencével, ovi-faluval, ovi foci-pályával bővült, a gyermekek fejlesztését segítő helyszínek tárháza. 2017-ben a tetőszerkezet felújítása következett be.  Mára egy újabb pályázat keretén belül megvalósult az intézmény bölcsődei férőhelyének kialakítása, a vizesblokk felújítása, valamint a központi konyha létesítése.
Egy intézmény sikerességét, eredményességét sokféle tényező befolyásolhatja. Függ attól, hogy mik a szülők elvárásai, és ennek az intézmény meg tud-e felelni. Függ attól, hogy milyenek a benne dolgozó szakemberek, mennyire motiváltak, innovatív szemléletűek, mennyire elkötelezettek a kisgyermekek nevelésben. Fontos a tárgyi felszereltség is, de a legfontosabb, hogy a gyermekek jól érezzék magukat az óvodában.
A szegvári óvodában folyó munkát közel húsz éven át figyelhettem egészen közelről. Először, mint települési képviselő, később, mint büszke édesapa, most pedig mint a nagyközség polgármestere. Mindig az volt a véleményem és ez jelenleg sem változott, hogy a szegvári óvónők elhivatott kertészei ennek a csodálatos kertnek, melynek minden kis virágáról külön odafigyeléssel gondoskodnak. Türelmes nevelői, okos vezetői az apróságoknak.
A köszönet hangján kell szólni az óvoda egész személyzetéről, akik biztosítják a nyugodt hátteret a zökkenőmentes működéshez, ahhoz, hogy az apróságok komfortérzete jó legyen.
Örülök annak, hogy a szegvári Kurca-parti Óvoda sikeres működéséhez a feltételek az önkormányzat részéről mindig biztosítva voltak. Örülök annak, hogy az állam biztosította, hogy az óvodai férőhelyek mellett, lehetőség nyílt bölcsődei csoport kialakítására is. Örülök annak, hogy az óvodapedagógusok, dajkák, a kisegítő személyzet, a technikai alkalmazottak, a szülők, rokonok, külsős szakemberek, szolgáltatók, magánszemélyek, vállalkozók mind közreműködtek abban, hogy Szegváron boldog bölcsődés és óvodáskort tudjunk biztosítani. Külön kiemelném az „Együtt Egészséggel a Szegvári Óvodások Jövőjéért Alapítványt”, melynek kiemelt célja az óvodai nevelőmunka színvonalának további fejlesztése, hatékonyabbá tétele, a hátrányos helyzetű családok segítése.
70 év nagy idő. Ezúton szeretném megköszönni minden közreműködőnek, jelenlegi és volt dolgozónak, vezetőnek, azt a példás összefogást, aminek köszönhetően az intézmény létrejöhetett, fejlődhetett. Köszönet az elődöknek, hogy megteremtették az alapokat a tovább fejlődéshez, amelyet a gyermekekért munkálkodó, jó szellemű közösséggel tovább fejleszthetett az utókor.
Kívánom, hogy az intézmény minden dolgozója, kisgyermeke úgy érezze, hogy jó itt dolgozni, óvodásnak, bölcsődésnek lenni. Bízom benne, hogy lelkiismeretes dolgozókkal és vezetéssel ebben a szép épületben boldog bölcsődés és óvodáskort tudunk biztosítani a szegvári kisgyermekek számára. Bízom benne, hogy az elkövetkező években is sok kisgyermek lesz óvodánkban, bölcsődénkben és a falak közt tovább él a gyermekkacaj, és a féltő, szerető szó a mindenkori nevelők ajkán.
Megköszönöm minden dolgozónak, akik ötleteikkel, tetteikkel segítséget nyújtottak a jubileumi ünnepség sikeres lebonyolításához!
Most engedjék meg, hogy néhány gondolatot szóljak a Központi konyháról is. Úgy gondolom ez a korszerűsítés a „meglepetések” projektje volt. Egy oktatási intézmény felújítása, bővítése mindig alapos szervezőmunkát igényel. Időben, jó előre és alaposan kidolgozásra került a munka megszervezése, amelyet aztán különböző tényezők teljesen átírtak. Kivitelezés során a prioritásoknak nem igazán megfelelően tettek eleget az akkori dolgozók, ezért a munka nem az ütemterv szerint haladt.
2019-ben, mikor polgármester lettem úgy gondoltam, hogy ennél a beruházásnál minden rendben van, már csak kisebb simítások vannak hátra. Sajnos nem így volt. Az első – kellemetlen – meglepetést követte a többi. Projekt záráshoz közeledve kiderült, hogy még engedélyek is hiányoznak. Arról nem is beszélve, hogy a közművek bekötése sem történt még meg. Ezen nehézségek ellenére több hónapos csúszással 2021. január elején sikerült kiadnunk a működési engedélyt minden dolgozó nagy örömére.
A projekt kapcsán mind az óvodapedagógusok, mind az óvoda munkatársai rengeteg nehézséget kellett, hogy átéljenek, a gyermekek mellett, ezért külön köszönöm az óvodavezetőnek, az óvónőknek és dajkáknak a támogató segítségét és a türelmét. Nagy segítség volt, hogy a gondozási központ „ideiglenesen” helyet biztosított az óvodai étkezések és főzések lebonyolításában. Köszönöm a szociális intézmény vezetőjének és minden dolgozójának a rugalmas hozzáállást és a sok türelmet.
Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy hálámat és köszönetemet fejezzem ki a Falufejlesztő Kft. vezetőjének és minden dolgozójának, illetve a külsős szakembereknek, akik részt vettek a projekt befejezésében.

Dr. Polner Eörs, a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte az ünneplő vendégeket, beszédében kihangsúlyozta az óvodás kori nevelés és a család fontosságát.

Dr. Polner Eörs, a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés alelnöke

Farkas Sándor, térségünk országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes kormányzati ülés miatt nem tudott eljönni a rendezvényre, az alábbi üdvözletét Csurka Zoltánné olvasta fel.

Tisztelt Polgármester Úr, Munkatársak, Hölgyeim és Uraim!
Szép ünnep ez a nap, a szegvári óvoda fennállásának 70. évfordulója. Budapesten kormányülésen van kötelezettségem, ezért nem tudok most Önökkel lenni, és személyesen együtt örülni a kicsikkel, csak így levélben megköszönni az itt dolgozók és valaha itt dolgozók munkáját. Mert a mai nap az ünnepé, a köszöneté, ha az óvodásokra nézünk, akkor meg a jövőnkké.
Hölgyeim és Uraim!
A kicsik személyiségfejlődése szempontjából nagyon meghatározóak az óvodai évek, hiszen ők már napjaik jelentős részét csoporttársaik körében töltik. Épp ezért sem mellékes, hogy szeretetteljes, biztonságot adó légkörben zajlik a csoportos kapcsolatok, a szocializáció első periódusa. A szegvári Kurca-parti Óvoda egy ilyen hely, ráadásul egy zajos, zsúfolt nagyvárosi környezetben lévő óvodához képest sokkal jobb, békésebb közeget jelent a gyermekek fejlődéséhez, képességeik kibontakozásához.
Amit itt kapnak a gyermekek, egy életre elviszik magukkal. Olyan készségeket, kötődéseket, amik később nem, vagy csak nagyon nehezen pótolhatók. Ezért is kívánom, hogy még hosszú ideig folytatódjon ez a munka Szegváron, tanítsák, neveljék a település új generációit, bontakoztassák ki belőlük a maximumot a szellem, az erkölcs és a képességek terén is.
Vigyázzanak a gyermekekre, testi, szellemi fejlődésükre, de különösen lelki egészségükre, mert mindannyian látjuk, milyen nagy felelősség van most a gyermekeket nevelőkön.
Ehhez kívánok sok erőt, türelmet és derűt Önöknek, adják át a gyermekeiknek az élet örömét!
Farkas Sándor országgyűlési képviselő, AM miniszterhelyettes

Andrási Elemér atya felszentelte az épületet, s Isten áldását kérte az óvodára és dolgozóira.

Andrási Elemér, Szegvár plébánosa

A jelképes nemzeti színű szalagot Szabó Tibor György polgármester, Polner Eörs alelnök, Csurka Zoltánné intézményvezető és Pap János társintézmény-vezető vágták át.

Csodálatos énekhangjával közreműködött Szabó Maja, az intézmény „legkisebbjei” pedig táncukkal varázsolták el a közönséget. Az óvoda zsibongójában megszegésre került az évfordulóra készült óriás marcipántorta.

Június 12-én már beszámoltunk arról, hogy ebben a tanévben nemcsak a nagycsoportosok ballagtak el az óvodából, hanem a ballagókat 24 éve búcsúztató Csurka Zoltánné intézményvezető is. Csurka Zoltánné, Mártika óvónői pályáját 1986-ban Szegváron ebben az épületben kezdte meg, az intézmény vezetését 1997 óta látta el. A mai nap volt az utolsó munkanapja, holnap már a megérdemelt pihenés időszaka kezdődik el számára. A magam részéről szívből kívánok Mártinak boldog nyugdíjas éveket! (Purgel Zoltán)

Archív fotóalbum az óvoda 1975. évi bővítéséről

A fotókat Lucz Ferenc készítette.

Puskin TSZ kertészet szocialista brigád ajándékozása (1975.)

A fotókat Lucz Ferenc készítette.

Fotóalbum az ünnepségről

2021. július 1. A fotókat Purgel Zoltán készítette.

103 photos
2021.07.01. 001 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6924q.jpg
2021.07.01. 001 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6924q.jpg
2021.07.01. 002 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6925q.jpg
2021.07.01. 002 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6925q.jpg
2021.07.01. 003 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6926q.jpg
2021.07.01. 003 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6926q.jpg
2021.07.01. 004 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6927q.jpg
2021.07.01. 004 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6927q.jpg
2021.07.01. 005 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6928q.jpg
2021.07.01. 005 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6928q.jpg
2021.07.01. 006 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6929q.jpg
2021.07.01. 006 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6929q.jpg
2021.07.01. 007 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6930q.jpg
2021.07.01. 007 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6930q.jpg
2021.07.01. 008 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6931q.jpg
2021.07.01. 008 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6931q.jpg
2021.07.01. 009 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6932q.jpg
2021.07.01. 009 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6932q.jpg
2021.07.01. 010 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6933q.jpg
2021.07.01. 010 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6933q.jpg
2021.07.01. 011 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6935q.jpg
2021.07.01. 011 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6935q.jpg
2021.07.01. 012 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6936q.jpg
2021.07.01. 012 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6936q.jpg
2021.07.01. 013 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6937q.jpg
2021.07.01. 013 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6937q.jpg
2021.07.01. 014 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6938q.jpg
2021.07.01. 014 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6938q.jpg
2021.07.01. 015 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6939q.jpg
2021.07.01. 015 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6939q.jpg
2021.07.01. 016 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6940q.jpg
2021.07.01. 016 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6940q.jpg
2021.07.01. 017 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6941q.jpg
2021.07.01. 017 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6941q.jpg
2021.07.01. 018 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6942q.jpg
2021.07.01. 018 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6942q.jpg
2021.07.01. 019 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6943q.jpg
2021.07.01. 019 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6943q.jpg
2021.07.01. 020 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6944q.jpg
2021.07.01. 020 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6944q.jpg
2021.07.01. 021 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6945q.jpg
2021.07.01. 021 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6945q.jpg
2021.07.01. 022 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6946q.jpg
2021.07.01. 022 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6946q.jpg
2021.07.01. 023 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6947q.jpg
2021.07.01. 023 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6947q.jpg
2021.07.01. 024 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6949q.jpg
2021.07.01. 024 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6949q.jpg
2021.07.01. 025 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6950q.jpg
2021.07.01. 025 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6950q.jpg
2021.07.01. 026 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6951q.jpg
2021.07.01. 026 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6951q.jpg
2021.07.01. 027 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6952q.jpg
2021.07.01. 027 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6952q.jpg
2021.07.01. 028 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6953q.jpg
2021.07.01. 028 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6953q.jpg
2021.07.01. 029 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6954q.jpg
2021.07.01. 029 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6954q.jpg
2021.07.01. 030 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6955q.jpg
2021.07.01. 030 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6955q.jpg
2021.07.01. 031 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6956q.jpg
2021.07.01. 031 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6956q.jpg
2021.07.01. 032 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6957q.jpg
2021.07.01. 032 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6957q.jpg
2021.07.01. 033 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6958q.jpg
2021.07.01. 033 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6958q.jpg
2021.07.01. 034 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6959q.jpg
2021.07.01. 034 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6959q.jpg
2021.07.01. 035 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6961q.jpg
2021.07.01. 035 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6961q.jpg
2021.07.01. 036 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6963q.jpg
2021.07.01. 036 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6963q.jpg
2021.07.01. 037 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6964q.jpg
2021.07.01. 037 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6964q.jpg
2021.07.01. 038 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6965q.jpg
2021.07.01. 038 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6965q.jpg
2021.07.01. 039 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6966q.jpg
2021.07.01. 039 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6966q.jpg
2021.07.01. 040 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6969q.jpg
2021.07.01. 040 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6969q.jpg
2021.07.01. 041 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6970q.jpg
2021.07.01. 041 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6970q.jpg
2021.07.01. 042 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6971q.jpg
2021.07.01. 042 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6971q.jpg
2021.07.01. 043 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6972q.jpg
2021.07.01. 043 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6972q.jpg
2021.07.01. 044 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6974q.jpg
2021.07.01. 044 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6974q.jpg
2021.07.01. 045 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6976q.jpg
2021.07.01. 045 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6976q.jpg
2021.07.01. 046 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6977q.jpg
2021.07.01. 046 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6977q.jpg
2021.07.01. 047 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6978q.jpg
2021.07.01. 047 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6978q.jpg
2021.07.01. 048 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6979q.jpg
2021.07.01. 048 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6979q.jpg
2021.07.01. 049 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6980q.jpg
2021.07.01. 049 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6980q.jpg
2021.07.01. 050 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6981q.jpg
2021.07.01. 050 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6981q.jpg
2021.07.01. 051 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6982q.jpg
2021.07.01. 051 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6982q.jpg
2021.07.01. 052 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6983qa.jpg
2021.07.01. 052 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6983qa.jpg
2021.07.01. 053 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6984q.jpg
2021.07.01. 053 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6984q.jpg
2021.07.01. 054 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6985q.jpg
2021.07.01. 054 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6985q.jpg
2021.07.01. 055 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6987q.jpg
2021.07.01. 055 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6987q.jpg
2021.07.01. 056 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6988q.jpg
2021.07.01. 056 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6988q.jpg
2021.07.01. 057 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6989q.jpg
2021.07.01. 057 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6989q.jpg
2021.07.01. 058 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6990q.jpg
2021.07.01. 058 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6990q.jpg
2021.07.01. 059 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6993q.jpg
2021.07.01. 059 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6993q.jpg
2021.07.01. 060 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6994q.jpg
2021.07.01. 060 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6994q.jpg
2021.07.01. 061 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6995q.jpg
2021.07.01. 061 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6995q.jpg
2021.07.01. 062 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6996q.jpg
2021.07.01. 062 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6996q.jpg
2021.07.01. 063 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6997q.jpg
2021.07.01. 063 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6997q.jpg
2021.07.01. 064 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6999q.jpg
2021.07.01. 064 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_6999q.jpg
2021.07.01. 065 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7001q.jpg
2021.07.01. 065 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7001q.jpg
2021.07.01. 066 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7003q.jpg
2021.07.01. 066 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7003q.jpg
2021.07.01. 067 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7004q.jpg
2021.07.01. 067 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7004q.jpg
2021.07.01. 068 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7005q.jpg
2021.07.01. 068 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7005q.jpg
2021.07.01. 069 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7006q.jpg
2021.07.01. 069 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7006q.jpg
2021.07.01. 070 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7007q.jpg
2021.07.01. 070 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7007q.jpg
2021.07.01. 071 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7008q.jpg
2021.07.01. 071 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7008q.jpg
2021.07.01. 072 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7009q.jpg
2021.07.01. 072 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7009q.jpg
2021.07.01. 073 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7010q.jpg
2021.07.01. 073 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7010q.jpg
2021.07.01. 074 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7011q.jpg
2021.07.01. 074 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7011q.jpg
2021.07.01. 075 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7012q.jpg
2021.07.01. 075 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7012q.jpg
2021.07.01. 076 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7013q.jpg
2021.07.01. 076 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7013q.jpg
2021.07.01. 077 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7014q.jpg
2021.07.01. 077 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7014q.jpg
2021.07.01. 078 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7015q.jpg
2021.07.01. 078 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7015q.jpg
2021.07.01. 079 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7016q.jpg
2021.07.01. 079 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7016q.jpg
2021.07.01. 080 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7017q.jpg
2021.07.01. 080 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7017q.jpg
2021.07.01. 081 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7018q.jpg
2021.07.01. 081 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7018q.jpg
2021.07.01. 082 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7019q.jpg
2021.07.01. 082 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7019q.jpg
2021.07.01. 083 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7021q.jpg
2021.07.01. 083 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7021q.jpg
2021.07.01. 084 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7022q.jpg
2021.07.01. 084 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7022q.jpg
2021.07.01. 085 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7023q.jpg
2021.07.01. 085 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7023q.jpg
2021.07.01. 086 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7024q.jpg
2021.07.01. 086 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7024q.jpg
2021.07.01. 087 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7025q.jpg
2021.07.01. 087 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7025q.jpg
2021.07.01. 088 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7028q.jpg
2021.07.01. 088 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7028q.jpg
2021.07.01. 089 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7030q.jpg
2021.07.01. 089 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7030q.jpg
2021.07.01. 090 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7033q.jpg
2021.07.01. 090 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7033q.jpg
2021.07.01. 091 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7034q.jpg
2021.07.01. 091 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7034q.jpg
2021.07.01. 092 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7035q.jpg
2021.07.01. 092 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7035q.jpg
2021.07.01. 093 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7036q.jpg
2021.07.01. 093 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7036q.jpg
2021.07.01. 094 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7037q.jpg
2021.07.01. 094 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7037q.jpg
2021.07.01. 095 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7038q.jpg
2021.07.01. 095 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7038q.jpg
2021.07.01. 096 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7039q.jpg
2021.07.01. 096 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7039q.jpg
2021.07.01. 097 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7040q.jpg
2021.07.01. 097 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7040q.jpg
2021.07.01. 098 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7041q.jpg
2021.07.01. 098 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7041q.jpg
2021.07.01. 099 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7042q.jpg
2021.07.01. 099 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7042q.jpg
2021.07.01. 100 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7043q.jpg
2021.07.01. 100 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7043q.jpg
2021.07.01. 101 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7044q.jpg
2021.07.01. 101 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7044q.jpg
2021.07.01. 102 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7048q.jpg
2021.07.01. 102 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7048q.jpg
2021.07.01. 103 70 éves az óvoda - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7049q.jpg
2021.07.01. 103 70 éves az óvoda – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© DSC_7049q.jpg

- Szegvár Online hirdetés -

Szólj hozzá!

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató