Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Máltai hírek

1 744

A csoport közgyűléséről

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Szegvári Csoportja 2022. március 9-én tartotta éves közgyűlését, melyen a csoport vezetője beszámolt a 2021. évi munkáról, a pénzügyi gazdálkodásról, a 2022. évi főbb feladatokról és a tervezett költségvetésről. Sor került az MMSZ Dél-Alföldi Régiója 2022. áprilisi küldöttgyűlésére a küldöttek megválasztására.

A tagságon és az önkénteseken kívül jelen volt a közgyűlésen Andrási Elemér plébános úr, a csoport lelki vezetője. Megtisztelte csoportunkat jelenlétével Dr. Jeney Gábor atya, régióvezető és Rémán Csongor önkéntes és civilügyi referens is.

A Szegvári Napló olvasóit év közben folyamatosan tájékoztatjuk csoportunk eseményeiről: nyári tábor, családi nap, adventi programok, iskolatáska-, tanszer-, konzervgyűjtési akciók, most olyan témákat érintek, amelyekről a tisztelt olvasóknak nincs információja:

A járványhelyzetre tekintettel tudtuk – szinte folyamatosan – az elmúlt évben az adományokat gyűjteni, illetve osztani.

A 2021. évben közel 2200 kg ruhaneműt, 140 pár lábbelit, 850 kg élelmiszert, több száz könyvet, játékot, konyhai eszközt osztottunk ki a rászorulóknak, melynek értéke közel 3,4 millió Ft.

Továbbra is várjuk a lakosságtól a használt, jó állapotú, tiszta ruhaneműket, cipőket, hogy folyamatosan tudjuk azokat biztosítani a nehezebb körülmények között élőknek.

A Régióvezetés által biztosított adományokat kiosztottuk a rászorulók között. A minden forrásból rendelkezésünkre álló adomány mennyisége alapján megállapíthatjuk, hogy az utóbbi évekhez viszonyítva 2021-ben kiemelkedően sok támogatást tudtunk eljuttatni településünk lakóinak. Hálásan köszönjük mindenki támogatását.

Az ősz folyamán kicsi, de lelkes csoportunkkal elfogadtuk a Csongrádi Aranysziget Otthon vezetőségének meghívását a regionális lecsófőző versenyre, ahol a főzésen túl volt lehetőségünk más csoportok tagjaival ismerkedni, beszélgetni.

A csoport lelki életét jónak ítéljük meg. Igyekszünk úgy élni, hogy a keresztény értékek kapjanak hangsúlyt életünkben, magatartásunkban, munkánkban.

Tagjaink és önkénteseink szentmiséken, lelki vezetőnk által tartott templomi lelkigyakorlaton vettek részt, valamint hálaadó szentmisén.

Segítettünk a búcsút és a jubiláns házasok miséjét követő agapék lebonyolítását. Csoportunkból 7 fő vett részt az egyházközség által szervezett 2 napos zarándokúton Mátraverebély – Szentkúton.

Ifjúsági munkánk fő pillére a nyári egy hetes tábor volt. A járványhelyzetre tekintettel ennek az egy hétnek igen felértékelődött a jelentősége. A csodatáska akcióba főleg a gyerekek kapcsolódtak be. Tudatosítottuk körükben a mások megsegítésének, a szociális érzékenység fontosságát. Kiemelendő, hogy az összegyűjtött iskolaszerek egy részét helyben tudtuk a rászorulóknak átadni.

A konzervgyűjtés fő pillérei is az ifjúság köréből kerültek ki. A hitoktató és máltai tag pedagógusok szorgalmazták az iskolában ezt a tevékenységet. A gyerekek hívták fel a szülők figyelmét az adakozásra.

A nyári tábor ideje alatt a felnőtt segítők mellett a középiskolások is sokat tettek a sikeres programokért. Korábbi táborozók önkéntesként jöttek vissza segíteni a lebonyolítást.

2020 tavaszáig minden hónapban összejött a csoportunk, hogy az aktuális feladatokat megbeszéljük, sajnos erre az elmúlt 2 évben nem volt lehetőségünk. A járványhelyzet miatt igyekeztünk az egyeztető, előkészítést szolgáló személyes találkozókat minimálisra csökkenteni. Telefonon, a csoportvezető által kiadott írásbeli tájékoztatóval tartottuk egymással a kapcsolatot. Bízunk benne, hogy a járványhelyzet változásával visszatér régi életünk.

Ellenben több olyan esemény, alkalom volt, amikor sokan összejöttünk valami feladat végrehajtása érdekében, így a személyes találkozások is biztosítva voltak.

Többször volt csoportunknál polgármester úr, a helyi intézmények vezetői, így a személyes kapcsolatokon keresztül ismertethettük meg Őket munkánkkal.

Kozma Istvánné Ági a raktár folyamatos működtetésével hathatósan segítette csoportunkat.

Összességében megállapítható, hogy csoportunk a lehetőségekhez mérten igen eredményes munkát végzett az elmúlt évben. Büszkék vagyunk minden tagunkra, minden önkéntesünkre, hisz a közös munkából mindenki maximálisan kivette a részét.

Csoportunk közel 1,5 millió forintból gazdálkodott. Bevételt képezi a lakosságtól kapott pénzügyi támogatás, adományok, pályázati összegek.

Kiadásainkat a tábor-, vásárolt adományok-, posta költség, közfoglalkoztatás bérköltsége, munkabér szociális hozzájárulási adója tette ki.

Köszönjük támogatóink nagylelkű adományait!

Munkánkat a Régióvezetés iránymutatásával, támogatásával végezzük, melyhez hathatós segítséget kapunk, amit hálásan köszönünk.

Dr. Jeney Gábor régióvezető a közgyűlés végén köszönetét fejezte ki és gratulált a Régió vezetése nevében a csoport minden tagjának, önkéntesének, támogatójának, és a csoportvezetőnek az elmúlt évi tevékenységért. Kiemelte a szabályszerű, felkészült, jól szervezett munkát, a gyűlés levezénylését, mind személyi, mind adminisztrációs vonalon. Méltatta, hogy a nehéz körülmények ellenére is minden lehetőséget megragadott a csoport a máltai tevékenység végzéséhez. Örömmel látja, hogy a vírus legyőzhető volt a csoport tevékenységében, mert sok-sok kreativitással, lelkesedéssel a máltai segítségnyújtás nem állt meg. A csoport munkájára ebben az évben is számítanak, melyhez igyekszik a Régió támogatási lehetőségeket nyújtani. A 2022. évi tevékenységekhez Isten áldását, jó egészséget kívánt.

Gyűjtés az ukrajnai háború áldozatainak

Máltai Csoportunk településünkön elsőként kezdett tartós élelmiszer gyűjtésbe az Ukrajnából menekülők megsegítésére. A felhívásra folyamatosan érkeznek az adományok, melyek jelentős részét már elszállították. A pénzbeli felajánlásokból készétel konzerveket vásároltunk.

Felemelő érzés, hogy a segíteni akaró emberek száma napról-napra nő, településünk lakói is tanúságot tettek önzetlenségükről, szolidaritásukról, szociális érzékenységükről.

Megható volt a Forray Máté Általános iskola 1. és 7. osztályosainak megjelenése raktárunkban, akik Papné Benkő Mónika és Oroszné Kosztolányi Éva osztályfőnökük vezetésével konzerveket, csokoládékat hoztak a háború elől menekülőknek. Sokan egy-egy plüssjátékot is felajánlottak a nemes cél érdekében. Biztos vagyok benne, hogy ezekre a gyerekekre felnőtt korukban is számíthatunk, ha mások megsegítésére lesz szükség.

Tartós élelmiszer adományaikat folyamatosan várjuk, hiszen már több mint egy hónapja tart a háború. A hazánkba menekülők ellátásához, a Kárpátalján élők támogatására óriási szükség van a jó érzésű emberek adományaira.

Segítő felajánlásaikat hálásan köszönjük!

Gyömbér Ferencné
csoportvezető

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató