Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Egyensúlyban Szegvár gazdálkodása, hitelt nem kellett felvenni

1 956

A Szegvár Nagyközségi Önkormányzat weboldalán jelent meg a mai napon egy tájékoztató Szegvár 2021. évi gazdálkodásáról. Változtatás nélkül ezt közöljük tovább a Szegvár Online olvasóinak.


Tájékoztató az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról

2021. évet 1 milliárd 177 millió forint bevételi főösszeggel, 979 millió forint kiadási főösszeggel és 198 millió forint maradvánnyal zárta az Önkormányzat. A maradványból 130 millió forint az orvosi rendelő felújításra elnyert pályázati támogatás, a többi az adóbevételekből és a 2022. évi megelőlegezett nettó finanszírozásból tevődik össze.

Az intézményeknél az alkalmazotti létszámban jelentős változás nem történt. A Polgármesteri
Hivatalnál 3 fővel kevesebb, 13 fő köztisztviselő látja el a feladatokat a 2020-as évhez képest.

Állami támogatás mértéke és annak felosztása intézményenként:

Az Önkormányzat kapja nettó finanszírozás keretében havonta az állami támogatásokat, majd osztja szét a feladatok szerint az intézményei és a Falufejlesztő Kft. részére.

2021. évben 366 millió forint állami támogatást kaptunk, ebből:

  • a Polgármesteri Hivatal működésére közel 67 millió forintot, ez elegendő is volt a hivatal működésére.
  • a Kurca-parti Óvoda és a gyermekétkeztetés működtetésére 144 millió forintot, amelyet 13 millió forinttal még ki kellett egészítenie az Önkormányzatnak.
  • a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménynél az állami támogatás mértéke 43 millió forint volt. A működésükhöz azonban még közel 10 millió forint támogatást nyújtott az Önkormányzat. (NEAP finanszírozás 31,5 millió)
  • a Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény közel 16 millió forintos állami támogatását pedig 5 millió forinttal kellett kiegészíteni.
  • a Falufejlesztő Kft. részére továbbutalt az Önkormányzat 19 millió forint állami támogatást a közutak, temetők, zöldterületek és külterületek karbantartására. Továbbá a működésre még 46 millió forintot kapott a kft. az Önkormányzattól. Ezen felül egy JCB kotró-rakodó munkagépre 25 millió forintot biztosított az Önkormányzat a kft. részére, amely így saját erőből, egy összegben került kifizetésre kölcsön felvétele nélkül.

A sportegyesületek összesen 2,2 millió forint összegű támogatásban részesültek. Sikerült szervezni Tó-fesztivált és Falunapot.

Pályázatokból megvalósult beruházások 2021. évben:

Útfelújítások, kerékpárút felújítás, járdaépítések, Ford tanyagondnoki busz beszerzése, közfoglalkoztatási program keretében rézsűkasza beszerzése, utólagos finanszírozással nádfedeles kiülők beszerzése a Kórógy tavi szabadidő parkba és a versenypályára.

Az Önkormányzat vagyona jelentős mértékben nőtt 2021. évben, mert a Magyar Közúttól térítésmentesen megkaptuk a körforgalmat 73 millió forint értékkel, és a kézilabdapálya is aktiválásra került 24,5 millió forint értékkel.

Az Önkormányzat hitel állománya: 2021 év végén a Jakó-útra felvett hitelből még 5 millió forint tartozás volt, amelynek utolsó részletét várhatóan 2024. évben fogjuk teljesíteni. A Ford (PXW-333) lízingdíja pedig 1,2 millió forint még, ami 2022. év júniusában telik le.

Összességében az Önkormányzat gazdálkodása egyensúlyban volt az év folyamán.

Semmilyen hitel felvételére nem került sor a gépjárműadó teljes valamint a helyi iparűzési adó felének a központi költségvetés részére történő elvonása ellenére sem!

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató